Współpraca

Sekcje KNHS

 • Sekcja mediewistyczna

  Przewodniczący: Grzegorz Sadecki

  Głównym celem sekcji historii średniowiecznej jest poszerzanie i dzielenie się wiedzą, pogłębianie zainteresowań i popularyzacja poprzez spotkania z pracownikami naukowymi i prelekcje. Członkowie sekcji uczestniczą w wielu konferencjach, wygłaszając swoje referaty i aktywnie dyskutując na wszelkie problemy związane z tematyką średniowieczna oraz czynnie działają podczas wszelkich innych akcji związanych z życiem uczelni. Tworzenie referatów to po prostu praktyka w pracy badacza historii średniowiecza i doskonała szansa na poprawę warsztatu, który bez wątpienia się przyda przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Działalność w naszej sekcji to też niesamowita szansa na zaistnienie w publikacjach. Naszą sekcję charakteryzuje także wspaniała atmosfera wśród członków. Można poznać świetnych ludzi, którzy zawsze chętnie pomogą. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

 • Sekcja historii nowożytnej XVI-XVIII w.

  Przewodniczący: Ewelina Powroźnik

  Obszar zainteresowań sekcji XVI – XVIII wieku obejmuje różne aspekty funkcjonowania Rzeczpospolitej Obojga Narodów w okresie nowożytnym. Skupiamy się na zagadnieniach polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii militarnych i kulturowych.

  Nasza działalność objawia się w licznych prelekcjach, projekcjach filmów, a także w spotkaniach z pracownikami naukowymi Instytutu Historii UMCS. Spotkania tego typu nastawione są na aktywną wymianę zdań pomiędzy studentami a wykładowcami, co pozwala na rozwijanie umiejętności warsztatowych ich uczestników.

  Członkowie sekcji ukierunkowują swoje działania na popularyzację historii staropolskiej m.in. poprzez regularny udział w konferencjach naukowych organizowanych przez ośrodki uniwersyteckie na terenie całego kraju.

 • Sekcja historii XIX - XX w.

  Przewodniczący: Agnieszka Grych

  Działalność sekcji skupia się na historii Polski i świata od zakończenia I wojny światowej do czasów współczesnych, niejednokrotnie wkraczając jednak w zagadnienia obecne w dziejach drugiej połowy „długiego wieku XIX”. Studentów należących do sekcji interesują zwłaszcza tematy zapomniane bądź nie poruszane przez historiografię, ze szczególnym uwzględnieniem biografistyki. Swoją działalność członkowie przejawiają poprzez organizację prelekcji, projekcji filmów, dyskusji, udział w konferencjach naukowych. Sekcja jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami studenckimi i naukowymi w celach popularyzacji historii najnowszej. W tym roku tematyka sekcji rozszerzyła się o kolejny obszerny wiek, ale członkowie poprzez wnikliwe badania sprawią, że nikt nie straci na poszerzeniu tematyki.

 • Sekcja Historii Kościoła

  Przewodniczący: Kamil Michaluk

  Dzieje Kościoła Katolickiego stanowią współcześnie wielkie pole do popisu dla adeptów historiografii, zarówno tych z tytułami naukowymi, jak i zupełnie jeszcze początkujących. Celem niniejszej sekcji będzie zastanowienie nad dziejami Kościoła od jego powstania, a po wiek XX. Na drodze analizy materiału źródłowego będziemy się starali rozwijać zainteresowania Kościołem i jego historią, wynikające z badawczego zacięcia poszczególnych członków sekcji. Służyć temu będą referaty, prelekcje, projekcje filmów.

 • Sekcja Historii Mówionej

  Przewodniczący: Katarzyna Buczek

  Chcesz spędzić aktywnie studia? Szukasz wyzwań? A może po prostu chcesz zrobić coś ciekawego, spotkać fascynujących ludzi, nauczyć się czegoś nowego?
  Na co czekasz?
  Zostań dziennikarzem historii!
  Historia mówiona to interdyscyplinarna metoda zbierania relacji świadków historii. Dzięki niej możesz dotknąć historii na żywo, spędzić ciekawie wolny czas i nabyć praktycznych umiejętności, które ciężko będzie ci posiąść, realizując standardowy program studiów. Nauczymy cię jak pytać, słuchać, sporządzać nagrania, a także jak je później wykorzystywać. Wspólnie zapełnijmy półki w ! Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: bibliotekawspomnien@gmail.com.

 • Sekcja miłośników historii i kultury Japonii

  Przewodniczący: Grzegorz Litwin

  Sekcja ta od początku swojej działalności zajmuje się szeroko pojętą kulturą i historią Japonii od początków państwa japońskiego po czasów współczesnych. Jej inicjatorką była pani dr Agnieszka Kidzińska. Cele jakie przed nami stoją to przybliżenie społeczności studenckiej najróżniejszych wiadomości dotyczących Kraju Kwitnącej Wiśni. Naszą sekcję tworzą ludzie pełni pasji i zamiłowania do tego kraju. Prócz wykładów na temat historii, staramy się też w namacalny sposób pokazać kawałek bogatego dziedzictwa kulturalnego Japonii.

 • Sekcja hobbystyczna

  Przewodniczący: Damian Podoba

  Przy sekcji tej działają pasjonaci historii, których zainteresowania dryfują nie tylko w stronę podręcznikowej naukowości, ale również w chęci stworzenia czegoś co pokaże nowe oblicze historii. Rekonstrukcja, modelarstwo, rysunek to też formy przedstawienia historii. Na rok akademicki 2013/14 plan jest prosty, bierzemy się za dziedzinę coraz popularniejszą w Polsce, a zarazem promującą łatwo przyswajalne dla laików oblicze histoii - gry bez prądu. Poznamy różne tytuły i mechanizmy, a następnie sami spróbujemy stworzyć projekt planszowej lub karcianej gry historycznej.

 • Sekcja Promocji i Informacji

  Przewodniczący: Cezary Pora

  Działalność tej sekcji podyktowana jest przede wszystkim potrzebą posiadania zaplecza logistycznego. Do zadań tej sekcji należy promowanie inicjatyw Koła i opracowywanie projektów służących informowaniu szerokiej rzeszy odbiorców o prelekcjach, konferencjach i innych, nie mniej ciekawych wydarzeniach organizowanych przez KNHS.